Dataskyddspolicy

Vi värnar om din och andras sekretess och arbetar efter GDPR. Vad det innebär kan du läsa mer om på denna sida.

GDPR

Interactive Profiles ska ha ett proaktivt förhållningssätt samt ett professionellt ramverk för hur vår information kring personuppgifter hanteras, samt att det sker på ett säkert och korrekt sätt. Informationssäkerheten kring persondata ska vara hög, eftersom det bland annat är affärskritiskt för verksamheten. Vi ser till att samtliga personuppgifter alltid är skyddade i våra system och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Till personuppgifter räknas all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande information såsom namn och personnummer, men även kontaktuppgifter och foton.

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, till exempel om vi skulle behandla uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela uppgifter med andra mottagare än de som anges här. I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna fram­går och samtycka till dessa. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på vår hemsida, www.interactiveprofiles.se.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter samlas till stor del in via våra digitala plattformar, men ska även behandlas korrekt i andra delar av verksamheten, såsom i kundkommunikation, supportärenden och administration.

Interactive Profiles strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, t.ex. dataöverföringsavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgif­terna på samma säkra sätt som vi gör.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Interactive Profiles behandlar personuppgifter för att kunna hantera köp av tjänster, t.ex. genom att teckna avtal, skicka bekräftelser, fakturera samt följa upp affärer och säkerställa att vi levererat enligt överenskommelse.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

Epic (plattform Everything DiSC)
Visma (ekonomisystem)
Interactive Profiles Dropbox

Hantering av företagskunder

Interactive Profiles behandlar uppgifter om den som är ställföreträdare eller kontaktperson för en företags­kund för att hantera förhållandet med företagskunden. Dessa uppgifter behandlas t.ex. för att registrera den som ställföreträdare eller kontaktperson i Interactive Profiles kundregister.

Hantering av förfrågningar

Interactive Profiles behandlar kunduppgifter för att hantera förfrågningar, skicka offerter och kommunicera med kunden i olika kanaler.

Genomförande av events

Interactive Profiles behandlar kunduppgifter i syfte att kunna genomföra events genom att regi­strera deltagare i olika digitala plattformar.

Uppföljning och utvärdering

Interactive Profiles behandlar uppgifter som lämnas vid uppdragets slut, t.ex. genom utvärderingar, för uppföljning och sammanställning.

Cookies

Cookies är små textrader som läses in i datorns minne eller läggs ner som en fil på användarens dator för att förbättra läsning och sökning på vår hemsida. Vi använder cookies för att öka användarvänligheten av vår hemsida.

Rättigheter

Som kund har man vissa rättigheter kopplade till sina personuppgifter som är sparade hos Interactive Profiles. Man har bland annat rätt att få ut ett registerutdrag med personuppgifter och få sina uppgifter korrigerade eller raderade inom 72 timmar. Man kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter man har på Datainspektionens hemsida (https://www.datainspektionen.se)

Tidsfrist för radering

Vi åtar oss att automatiskt, under aktuellt avtal, gallra avaktiverad organisation/team/grupp/användare, inklusive backup:er. Gallringen innebär borttagning av alla personuppgifter, med undantag av statistikunderlag, som anonymiseras.
Även administrativa uppgifter, utanför digitala plattformar ska gallras inom 12 månader efter att en kundrelation eller ett uppdrag avslutats.

Kontakt

Vid frågor om behandlingen av personuppgifter är man välkommen att kontakta oss. Om man inte skulle vara nöjd med det svar man fått har man rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen https://www.datainspektionen.se)

Frågor om vår dataskyddspolicy?

Kontakta Matilda Löf matilda.l@interactiveprofiles.se
eller använd kontaktformuläret nedan

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Använd vårt kontaktformulär eller uppgifterna nedan för att komma i kontakt med oss.

info@interactiveprofiles.se

+46 70-508 32 64

Östra Storgatan 67, 553 21 JÖNKÖPING

M-F: 8am-5pm, S-S: Closed


    Om Interactive Profiles

    Interactive Profiles representerar ett premiummärke på marknaden för beteende-och kommunikationsprofiler. Vi har valt Everything DiSC® och The Five Behaviors of a Cohesive Team, för att vi ser att det är de verktygen som just nu ligger i framkant på marknaden. Vårt mål är att ge dig de allra bästa verktygen för att lyckas med individ, grupp och organisationsutveckling.