Vad är Everything DiSC®?

Interactive Profiles AB är en ledande aktör på framför allt den svenska marknaden för WILEY’s beteendeanalyser. Vi tillhandahåller WILEY’s verktyg Everything DiSC®, som är tredje generationens DiSC och The Five Behaviors of a Cohesive Team. Vi certifierar användare i syfte att medvetandegöra, förtydliga och förenkla interaktionen mellan människor i arbetslivet. Vår breda och långa erfarenhet av beteende- och kommunikationsprofiler säkerställer en affärsmässighet, kvalitet och omtanke som gör det enkelt för våra kunder att utveckla ett gott och långsiktigt samarbete med oss.

 

 

Nu kan vi äntligen berätta att Everything DiSC Workplace® (engelsk version) har blivit certifierat  av DNV-GL (Det Norske Veritas) som ett utvecklingsverktyg för organisationer. Certifieringen innebär att Everything DiSC Workplace® lever upp till EFPA’s standards och kan användas för organisationsutveckling.

EFPA, The European Federation of Psychologists Association, har utvecklat en beprövad och vetenskaplig «Test Review Model» för att genom den modellen kunna gör en grundlig och standardiserad genomlysning av psykologiska och beteeendevetenskapliga profiler. Verktygen hjälper organisationer, rådgivare och facilitatorer med att ta faktabaserade beslut om kvalitén på verktyget och hur det ska användas.

DNV-GL, Det Norske Veritas,  är en organisation som arbetar med kvalitetssäkring och riskhantering. DNV har nu genomlyst och certifierat Everything DiSC Workplace® i enlighet med EFPA’s standard. Alla översättningar världen över, inklusive den svenska utgåvan, är baserade på den engelska versionen.

Detta är en kvalitetsstämpel för verktyget Everything DiSC® och ger ytterligare skäl till att känna trygghet som certifierad Everything DiSC® som ni i er tur kan förmedla till era kunder.

Användningsområden för Everything DiSC®

Everything DiSC® kan användas för att nå olika insikter och förenkla kommunikationen. Oftast används verktyget för att hjälpa enskilda och grupper med följande:

Bli medvetna om sina preferenser, styrkor och utvecklingsbehov
Uppskatta skillnader mellan olika beteenden
Utveckla ett gemensamt språk för att diskutera personliga beteendestilar
Skapa dialog om personliga preferenser, svårigheter och olikheter
Relatera på ett konstruktivt sätt till människor i omgivningen
Förstärka samarbetet inom gruppen och förenkla samverkan mellan grupper inom organisationen

Användningsområde för:

Individ

Everything DiSC® är ett mångfacetterat verktyg och kan med fördel användas i många olika individuella sammanhang så som utbildning, utveckling och coachning/medarbetarsamtal med syfte att öka förståelsen för sin egen och andras kommunikation och beteendestilar. På individnivå kan även göras jämförelserapporter en till en eller en till många.

 

 

Användningsområde för:

Grupp

Everything DiSC® används för utveckling av grupp/team med syfte att skapa förståelse och underlag för att snabbare och bättre utveckla gruppens förmåga till kommunikation, konflikthantering och beteendemönster. Särskilt tydliga blir fördelarna i bestående arbetsgrupper och ledningsgrupper. Verktyget bidrar till att snabbare och tydligare förflytta gruppen till en högre nivå.

Användningsområde för:

Organisation

Everything DiSC® kan användas både på djupet och bredden i en organisation. Verktyget kan användas som ett kartläggningsinstrument i syfte att få fram vilken karaktär organisationen har. Detta kan sen styra exempelvis informationsutformning och sättet som vi efterfrågar information, från exempelvis en projektgrupp. Det skapar dessutom en förståelse i organisationen kring kommunikationsfrågor och ger en gemensam begreppsapparat som underlättar för feedback m.m. Fler kommer att driva snabbare åt samma mål och vi får på så sätt en mer resultatskapande organisation.

Användningsområde för:

Coachning

Everything DiSC®-familjen ger dig möjligheter att på ett nyanserat sätt anpassa förutsättningar för din coachning. Du kan med Workplace® möta medarbetarnivån med Management® ledarnivå och med Work Of Leaders® chef/ledningsnivå. Det är också möjligt att i samtliga av dessa ta ut jämförelserapporter vilket ytterligare kan förstärka nyanseringen. Till samtliga profiler finns tilläggsrapport för handledare som kan vara en bra hjälp för dig som coach/handledare.

I mer än 40 år har DiSC® och Everything DiSC® hjälpt människor att förbättra sina prestationer, sätta värde på olikheter och hantera konflikter mer ändamålsenligt. Everything DiSC® bygger på insikter om varför vi agerar som vi gör och att på ett medvetet och motiverat sätt ta stegen i riktning mot önskvärd förändring, till nytta för individen, arbetsgruppen och organisationen. Idag är Everything DiSC® även integrerar i The Five Behaviors of a Cohesive Team.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss genom att använda formuläret eller nedanstående uppgifter.

info@interactiveprofiles.se

(+46) 705-32 05 00

Östra Storgatan 67, 553 21 JÖNKÖPING

 


    Om Interactive Profiles

    Interactive Profiles representerar ett premiummärke på marknaden för beteende-och kommunikationsprofiler. Vi har valt Everything DiSC® och The Five Behaviors of a Cohesive Team, för att vi ser att det är de verktygen som just nu ligger i framkant på marknaden. Vårt mål är att ge dig de allra bästa verktygen för att lyckas med individ, grupp och organisationsutveckling.